Klik op de gewenste realisatie,                                                   om het fotoalbum te bezichtigen !

Na afbraak van de oude bijbouw door ADB, werd een nieuwe vorstrand voorzien en vloerplaat.

Op vraag van de klant werd een verharding voorzien in beton, versterkt met betonnetten, om met auto en aanhangwagen een boot te water te laten. Tevens werd het hoogte verschil mooi uitgewerkt in taluds.

Hier werd een wandelpad voorzien van 1m40 breed, van voordeur naar tuinhuis. ook werd een talud aangelegd om de grond van de hoger gelegen buur tegen te houden. boordstenen werden rondom de woning geplaatst en de niveaus en hellingsgraad naar hoger gelegen tuin werden ook aangepast.

Bij aanvang werken kwam zowel RWA als DWA uit in een beek naast de woning. Maar met straat vernieuwing in het vooruitzicht werd ons gevraagd beide te scheiden en klaar te leggen naar straat met 2 controleputten. Tijdens de werken werd ons ook gevraagd om de huidige struiken te verwijderen en een afsluiting te plaatsen.

Op deze locatie kwam de DWA van 2 woningen samen in 1 put. Na straatvernieuwing werd gevraagd om de DWA te scheiden en rechtstreeks aan te sluiten op straatriolering.

Hier werd een deel grond afgevoerd en werd een plateau aangelegd in stabiel als voorbereiding naar de aanleg van een terras in bankirai.

Bij een klant waar wij de RWA en DWA vernieuwd hebben, werd ons gevraagd een terras aan te leggen in stabiel (als 1ste fase) zodat dit kan afgewerkt worden naar keuze en wil van de klant.

Hier werd de grond eerst vrijgemaakt van stenen en wortels, daarna werden de boorstenen geplaatst en een kruiddoek voorzien. Omdat dit fijne dolomiet is (op vraag van de klant) werd ook een onderlaag voorzien in het kleur van de dolomiet om spoorvorming tegen te gaan. Ook werden verzakte kasseien uitgebroken en opnieuw aangelegd.