Vernieuwen en scheiden van RWA en DWA

03-09-2018

Hier bestond de RWA en DWA nog uit oude Gresbuizen. deze waren doorgroeit en opgestopt door kruid en wortels. beide werden door ons volledig vernieuwd en preventief gescheiden.