DIENSTEN

AFBRAAKWERKEN

- Volledige of gedeeltelijke sloopwerken

- Zowel vrijstaande als aanpalende gebouwen

- Vloeren, verhardingen of opritten

GRONDWERKEN

- Uitgraven van bouwputten, funderingen en kelders met of zonder afvoer

- Aanvoer van zand, teelaarde, steenslag, stabilisé en allerlei soorten grind

- Bouwklaar maken van terreinen ( ontbossen, drainage,...)

- Nivelleren van terreinen

- Aanleg van terrassen en opritten

RIOLERINGSWERKEN

- Leveren, plaatsen en aansluiten van regen-, septische- en infiltratieputten

- Leidingwerk regenwaterafvoer

- Leidingwerk Vuilwaterafvoer

TUINBOUW

- Leveren en plaatsen van tuinafsluitingen

- Opbouw van tuinhuizen

- Aanleg van grasmatten

- Rooien van struiken en bomen

- Hakselen en klieven