DIENSTEN

AFBRAAKWERKEN

- Volledige of gedeeltelijke sloopwerken

- Zowel vrijstaande als aanpalende gebouwen

- Vloeren, verhardingen of opritten

GRONDWERKEN

- Uitgraven van bouwputten en kelders met of zonder afvoer

- Aanvoer van zand, teelaarde, steenslag, stabilisé en allerlei soorten grind

- Verhandingswerken

- Bouwrijp maken van terreinen 

- Nivelleren van terreinen

- Aanleg van terrassen, opritten en parkings


FUNDERINGSWERKEN

- Uitgraven van allerhande funderingen

 - Gieten van funderingen met de gewenste betonsterkte

- Plaatsen van betonbewapeningsstaal

- Vervaardigen en plaatsen van funderingskorven

- Vervaardigen en plaatsen van bekisting

- Gieten van funderingsplaten


BETONWERKEN

- Gieten van rechtstaande kolommen

- Gieten van liggende betonbalken

- Gieten van ringbalken

- Plaatsen van prefab betonbalken

- Vervaardigen en plaatsen van bewapeningskorven

- Plaatsen van bekistingen

- Gieten van vloerplaten


RIOLERINGSWERKEN

- Plaatsen van regenputten, septische putten en infiltratieputten

- Aansluitingen van allerhande putten

- Aansluitingen aan openbaar rioleringsstelsel

- Ontkoppelen en scheiden van rioleringsstelsels

- Leidingwerk regenwaterafvoer

- Leidingwerk Vuilwaterafvoer

- Plaatsen van drainageleidingen


BOUWWERKEN

- Kleine en grote verbouwingen

- Bouwuitbreidingen

- Metselwerken

- Renovatiewerken


TUINBOUW

- Plaatsen van tuinafsluitingen en tuinpoorten

- Aanleg van grasmatten

- Rooien van struiken en bomen

- Leveren van schors