Aanleg DWA en RWA te Lozer

01-10-2018

Bij aanvang werken kwam zowel RWA als DWA uit in een beek naast de woning. Maar met straat vernieuwing in het vooruitzicht werd ons gevraagd beide te scheiden en klaar te leggen naar straat met 2 controleputten. Tijdens de werken werd ons ook gevraagd om de huidige struiken te verwijderen en een afsluiting te plaatsen.

onderaan de afsluiting werden voorlopige planken gebruikt de reeds in het bezit waren van de eigenaar.