Klik op de gewenste realisatie,                                                   om het fotoalbum te bezichtigen !

Hier stond ADB in voor het uitgraven, plaatsen van afvoer- en nutsbuizen, verharding en het plaatsing van de betonnetten.

Op deze werf werd de oude oprit uitgebroken en afgevoerd, alle buizen m.b.t. RWA en DWA werden blootgelegd, vernieuwd en waar gewenst werden controleputten voorzien. vervolgens werd de verharding geplaatst en werd de volledige oppervlakte heraangelegd in platines op maat en vorm van de klant.

Hier werd de kelderwand van de ondergrondse parking vrijgemaakt, ter voorbereiding, zodat men werken kan uitvoeren om de kelderwand terug waterdicht te maken.

Hier werd de oude verharding uitgegraven en afgevoerd, werd nieuwe verharding voorzien, plaatsing van nieuwe boordstenen/bloembakken inclusief grond, schors en beplanting. Ook werden de veiligheidspalen (inox) en de fietsrekken geplaatst door ADB.

Hier werd een terras uitgebroken en werd de plaats waar voorheen deur en raam zich bevonden omgebouwd tot een mooie doorgang naar de toekomstige bijbouw.

Hier werd alles uitgevoerd door ADB. de grond werd uitgegraven op niveau om een eerste betonplaat te gieten die dient als ondergrond voor de fundering in Stepoc. Tevens werd de opbouw van de fundering voorzien, de gewelven geplaatst, betonnetten voorzien en werd de vloerplaat gegoten.

De oude schoorsteen werd verwijderd en op de plaats waar de schoorsteen zich bevond werden pannen gelegd.