Afbraak schoorsteen

10-02-2019

De oude schoorsteen werd verwijderd en op de plaats waar de schoorsteen zich bevond werden pannen gelegd.