Plaatsen van keerwanden en ophogen van tuin

06-12-2021

Hier werden 2 nieuwe regenputten geplaatst achteraan in de tuin. 2x7000L. Ook werd het rioleringsstelsel gescheiden.
verse aarde werd aangevoerd en keerwanden geplaatst, dit om te tuin op het zelfde niveau uit te werken rondom de woning en tevens zaaiklaar te leggen.

(Helaas ontbreken de foto's van het plaatsen van de regenputten.)